Kompozit Video Bağlantısı nedir?

Video bilgisi, renk ve parlaklık bilgileri tek bir sinyalde birleştirilerek taşınır. Kompozit video, video cihazları arasında RCA konnektörlü tek bir bağlantı kablosu ile iletilir. Kompozit video, renk ve parlaklık bilgisini 2 ayrı sinyale ayıran S-Videonun tersidir. Kompozit video 2 sinyali birleştirdiği için, bu ikilinin TVde Comb Filter ile birbirinden ayrılması gerekir
yükleniyor