Aydınlık nedir?

Belli bir alandan geçen ya da verilen ışık miktarını açıklar.
yükleniyor