Ekranda Gösterimli Veri nedir?

Vizörde ya da LCD monitörde görünür.
yükleniyor