Projeksiyon Perdesi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler nelerdir?

A. Uygun perde boyutunu belirlemek:
Uygun perde boyutuna karar verirken; salon yapısı, dinleyici sayısı ve oturma düzeni oldukça önem kazanmaktadır. Perdenizin boyutunu belirlerken şu ölçülere dikkat etmeniz seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır.

Kullanacağınız perdenin görüntü alanınının yüksekliğien arka sırada oturan dinleyicinin perdeye olan uzaklığının 1/6’sindan az olmaması gereklidir.
En ön sırada oturan dinleyicinin perdeye olan uzaklığı perdenin görüntü alanının yüksekliğinin 2 katı olması gereklidir.
B. Projeksiyon perdesinin türünü belirlemek:
Projeksiyon perdelerinin taşınabilir ve sabit perdeler olarak ikiye ayırabiliriz. Taşınabilir Perdeleride Tripod ve Fast-Fold Perdeler olarak iki ayrı grupta inceleyebiliriz. Tripod perdeler azami 244x244 cm. Boyutlarına kadar üretilmekte ve pratik kullanımları ile sürekli farklı ve küçük alanlarda sunum yapanlar için ideal bir çözüm sunmaktadır. Fast-Fold perdeler ise çok büyük boyutlara sahip olabilen, alüminyum çerçeve üzerine gerdirilmiş ön veya arka projeksiyon yüzeyleri ile geniş mekanlarda farklı alternatifler sağlayabilen perdelerdir. Genellikle büyük görüntü alanı ve farklı kullanım mekanları ihitiyacı duyan müşterilerimiz tarafından tercih edilmektedir.

Sabit projeksiyon perdelerini ise Strolu Manuel Kontrollü ve Motorlu Perdeler olarak iki grupta inceleyebiliriz. Küçük boyutlu görüntü alanı ve pratik kullanım esasına dayalı alanlarda , örnek olarak sınflar veya küçük ölçekli toplantı salonlarını gösterebiliriz, storlu manuel kontrol mekanizmalı perdeler kullanım kolaylığı ve maliyet açısından tercih edilmektedir. Daha büyük boyutlu görüntü alanı ve geniş alanlı toplantı salonlarında ise motor mekanizmalı perdeler rahat kullanıma sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedir.

C. Projeksiyon perdesinin görüntü formatını belirlemek:
Kullanmakta olduğunuz projeksiyon cihazının görüntü yansıtma oranına uygun perdeyi kullanmak doğru bir tercih olacaktır. Günümüzde projeksiyon cihazlarını aspect ratio sayıları genellikle 4:3 olarak belirlidir, ancak ev sineması projeksiyonlarında bu oran 16:9 olarak değişiklik göstermektedir. Ancak televizyon yayınlarınında 4:3 formatta olduğunu göz önünde bulundurursak genel kullanımda 4:3 video formata sahip perdelerin yaygın olarak kullanımda olduğunu söyleyebiliriz.

D. Ön projeksiyon-Arka projeksiyon
Genel kullanıma baktığımız zaman ön projeksiyon yüzeylerinin yoğun olarak tercih edildiğini görmekteyiz. Bunun en önemli nedeni birçok alanda bu tip perdelerin uygulanabilirliğinin pratik ve salon yapısında bir daralma ya neden olmayışıdır.Arka projeksiyon yüzeyleri birçok avantaja sahip olmasına rağmen, normal salon aydınlatmasından etkilnemeyişleri, cihazın dnleyicilerden bağımsız bir alanda çalışması, konuşmacının görüntü üzerindeki anlatımlarında görüntü üzerine gölge düşmeyişi ve dinleyicilerle göz temasını kaybetmemesi olarak sıralanabilir, bu tip perdelerin ekstra kurulum alanı ihtiyacını olması nedeniyle ancak buna izin veren mimari yapılarda tercih edilmektedir.

E. Perde Yüzeyi:
Projeksiyon cihazı kullanırken yansıtma yaptığınız yüzey cihazın performansını, özellikle parlaklık ve netlik konularında, etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel kullanımda mat beyaz yüzeyler en yğun kullanıma sahip yüzeyler olarak gündemdedir. Parlak gümüş veya beyaz yüzeyler video görüntülerinde kontarst artırıcı etkileri ile başarılı olmalarına rağmen hotspot olarak adlandırdığımız lensten gelen ışığın tek bir noktada toplanarak dinleyicilere yansıması zaman zaman rahatsız edici olmaktadır. Glass Beaded olarak adlandırdığımız perde yüzeyleride yine video ve slayt film gösterimi için tercih edilmekle beraber, yüzeyin yüksek yansıtıcı özelliği nedeniyle ortamda projeksiyon cihazı dışındaki ışıklardan, ortam aydınlatmaları veya pencereden gelen doğal aydınlatmadan, çok etkilendikleri için data gösterimleri için uygun çözüm olamamaktadır. Perde yüzeylerinde yer alan siyah çerçeveler önemli bir görev üstlenmektedir. Hem görüntü perde yüzeyinde ayarlanırken oluşabilecek küçük görüntü kaymalarını tolere etmekte, hem de kontrast artırıcı etkileri ile dinleyicinin ilgisini görüntü alanında sabitleyebilmektedirler. Ancak bu özellik tüm marka perdelerde yer almamaktadır.

F. Maliyet:
Perde seçimi yaparken de önemli değerlendirme kriterlerinden birisi her ürün ve hizmet alımında olduğu gibi maliyeti olacaktır. Ancak profesyonel sistemlerde gerçek maliyetin ürünün kullanımı ile beraber ortaya çıkacağını untmamak gerekir. En ucuzun en doğru seçim olduğu ancak eşdeğer ürünlerin karşılaştırmasında geçerli olabilir. Bu neden ürün tercihinizde dayanıklılık ve firma desteğini öncelikli değerlendirmek ürün maliyetini hesaplarken yararınıza olacaktır.
yükleniyor