Anynet HDMI-CEC nedir?

CEC, Tüketici Elektroniği Kontrolü (Consumer Electronics Control) anlamına gelir. Esas olarak HDMI-CEC özellikli cihazlar, HDMI kablo ile bağlandıklarında, programlama ya da kurulum yapılmadan tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Bu, HDMI özelliğinin isteğe bağlı bir parçasıdır. Ekran dahil 10 adete kadar bağlı cihaz HDMI üzerinden kontrol edilebilir. CEC, cihazın komutu aldığına dair bir onay gönderdiği, böylece cihazların uygun durumda bulunmasının sağlandığı iki yönlü bir iletişim sistemidir.
Philips olarak HDMI-CEC özelliğini ‘EasyLink’ adı altında sunuyoruz. HDMI-CEC, çeşitli özel adlarla çok sayıda marka tarafından desteklenen bir sektör standardıdır.
yükleniyor