THX nedir?

THX Nedir?
brbr
Bu isim George Lucasın ilk filmi THX 1138 ve Tomlinson Holmandan geliyor.Holman THX ses teknolojisini kendi adını verdiği Tomlinson Holman
eXperiment deneyi sonucunda bulan kişi ve aynı zamanda da LucasFilm Ltd.nin ilk teknik müdürü.
brbr
THX Hakkında Bilinmesi Gerekenler
brbr
THX, sinema salonlarının akustik performansını arttırmaya yarayan bir ses düzenleme yöntemi. Lucasfilmin geliştirdiği bu teknolojiye uygun standarttaki ürünler, yine Lucasfilm tarafından test edilip onaylandıktan sonra, THX sertifikasını alıyorlar. THXin varlığı, temelde şu gereksinime dayanıyor. Filmlerin postprodüksiyon aşamasındaki ses düzenlemeleri, özellikle son 25 yıldır daha büyük bir özenle yapılıyor. Yönetmenler, teknik ekipler, izleyicinin üzerinde yaratmak istedikleri etki için sesten bol bol yararlanıyorlar. Ancak sinema salonlarının kendi yapısına bağlı olarak çok farklı performans göstermesi, George Lucas gibi bir titizlik abidesini sinema sektöründe yeni ses standartları geliştirmeye itiyor. Sonuçta da karşımıza THX çıkıyor.
brbr

THX sistemi içindeki özel bir devre sinemalarda ki akustik farklılıkları üç şekilde hesaplayarak ortadan kaldırır.
brbr
1. Birincisi; ses netliği gerektiren büyük sinemalarda tiz yüklenmiş film soundtrack larının yeniden düzenlenmesi. Dengeleme (equalize) işlemi belli frekans aralıklarının daha az veya çok yükseltilerek sonuçta çıkan sesin baskın gelmesini veya arkada kalmasını sağlar.
brbr
2. İkincisi; daha iyi bir ses ortamı için arka kanaldan mono sinyal alındığı tespit edildiğinde, surround hoparlörlerden birine faz ve zaman kaydırma uygulayarak sesi genişletir ve dağıtır. Bu da diğer arka hoparlör ile bu hoparlörün ilişkisini bir nebze keser ve stereo olmasa bile surround ortamını canlandırmaya yarar. Özellikle Dolby Surround kaynaklarda arka hoparlörlere mono ses gönderildiğinden oldukça kullanışlıdır ve arka hoparlörlere ayrık ses gönderen Dolby Digital gibi formata geçildiğinde bu özellik kendini kapatır.
brbr
3. Üçüncüsü ise; ön ve arka hoparlörler arasında gidip gelen ton kalitesini dengeleyerek ses efektlerinin doğal olmasını sağlaması.Her hoparlörün farklı bir yapısının olması ve her hoparlör yerleşiminden kaynaklanan sebeplerle sesin dinleyicinin kulağına farklı ulaşması gibi sebeplerden ötürü sesin algılanabilir ton kalitesi farkları bulunur. Bunları engellemek için geliştirilen ‘tını uyumu’ özelliği sayesinde THX, ön ve arka hoparlörler arasındaki frekans farklarını yeniden dengeleme ile düzenlemeye çalışır.

Sonuç olarak sinemada ki filmin sesini gerçeğinden ayırt etmek imkansızlaşıyor. Bu standart sayesinde, izleyicilerin yönetmenin gerçekleştirmek istediği etkiye daha yakın bir ortam içinde bulunmaları mümkün.
brbr
Berrak diyaloglar sahnede hareket neredeyse oradan gelir ve yayılan surraund efektleriyle, adeta akan suyla ıslanır veya rüzgarı içinizde hissedersiniz. THX sesi filmin orjinal soundtrack ını olduğu gibi vermekle kalmaz, gür ve alçak tınıları da olanca gerçekliğiyle yansıtır.
yükleniyor