Grid nedir?

Öncelikle GRID de nedir? diyebilirsiniz. Kısaca açıklamaya çalışalım. Tıpkı biyolojik çalışmaları hızlandırmak için bilgisayarlarımıza kurduğumuz internet üzerinden çalışan yazılımlar (Folding@Home, SETI@Home vs.) gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha açalım. GRID, bilgisayarların hesaplama ve veri depolama kapasitelerini (CERNin yıllık ürettiği bilgi miktarı 15 milyon GB) internet üzerinden paylaşarak gittikçe daha performanslı hale getirilen servis hizmeti olarak tanımlanabilir. Bu sayede karmaşık projelerin yükü azaltılarak, sonuca daha kısa sürede ulaşma amacı güdülür. GRIDin belki de en büyük özelliği şimdilik olmasa da, ağa bağlanan herkesin kendi yararına kullanabilmesi.brbr

Bu konuda Türkiyede TÜBİTAK çeşitli çalışmalar sürdürüyor. TR-Grid adı verilen oluşum ilk aşamada son kullanıcıların uygulama ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olup, hedefleri arasında;brbr

Ulusal kullanıcı kitlesini yüksek başarımlı bilgi işleme, grid yapıları ve uluslarası grid projeleri konularında bilgilendirmek,br
Bölgesel uygulamalar geliştirmek,br
Ulusal grid altyapısını kurmak,br
Uluslararası grid projelerinde etkin olarak yer almak,br
Akademik ve ticari dünya ile yüksek başarımlı kaynakları geliştirmek ve arttırmak için çalışmak yer alıyor.br
yükleniyor