İvmeölçer Nedir?

İvçmeölçer telefonlardaki oyun, video, fitness ve diğer uygulamalarda kullanılmaktadır. Temel olarak telefondaki ivmeölçer sensörü telefonun hareketlerini eksen tabanında takip eder. İvmeölçer veya akselerometre, bir kütleye uygulanan ivmeyi ölçen cihazlardır. İvmeölçer, içindeki test kütlesine referans eksenindeki, kütleden kaynaklı olarak uygulanan kuvvetlere bakar.
yükleniyor